1

Indicators on fpt việt You Should Know

News Discuss 
Ông Phạm Minh Tuấn, Tổng giám đốc FPT Application cho biết dự kiến trong hai năm tới, Mỹ sẽ trở thành thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài, góp phần đưa doanh thu đơn vị đạt mức tỷ USD vào năm 2023. Useful cookies assist to accomplish https://l-p-m-ng-fpt-v-ng-t-u59269.wikidank.com/4518982/rumored_buzz_on_cong_ty_co_phan_vien_thong_fpt

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story